Yeni Abonelik


LİMİTED YA DA ANONİM ŞİRKETLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi
İmza Sirküleri ( Müşterek veya Münferit Dikkat Edilmeli )
Son İki Dönemden Birine Ait KDV Tahakkuk Fişi ( Yeni Kurulmuş Şirketler İçin Yoklama Fişi )
Vergi Levhası Fotokopisi

SENDİKALAR İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
Yetki Veren Ve Yetkilendirilen Kişinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi
En Son Alınan İmza Sirküleri
Vergi Levhası Kopyası (Vergiden Muaf İse Vergiden Muaf Olduğuna Dair Kaşe Ve İmzalı Bir Yazı Gerekmektedir.)
Son İki Dönemden Birine Ait KDV Tahakkuk Fişi veya, Ticaret Sicili Faaliyet Belgesi (Son 3 Ay İçinde Alınmış Olan Belgenin Aslı veya Noter Tasdikli Kopyası) Şirket Yeni Kurulmuşsa ve Tahakkuk Eden KDV’si Yoksa, Ticaret Sicil Gazetesi’nin Kopyası/Vergi Dairesi Alındısı veya Ticaret Odası Sicil Sureti (Faaliyete Başlamıştır Bilgisi İçeren ) Gereklidir Sendikalar İçin; Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Son 3 Ay İçinde Alınmış “Sendika Tüzüğü” Ve “Sicil Kaydı” İbraz Edilmelidir Karar Defteri (Başvuru Yapan Kişinin, Yönetim Kurulunun Abonelik İşlemlerini Takip Etmek İle Yetkili Kılındığına Dair Kararının ve GSM Hat Alınması İle İlgili Alınan Kararın Bulunduğu Sayfa ve Karar Defterinin Ana Sayfası) Karar Defterinde Abonelik İşlemlerini Takip Etmekle Yetkili Kılınan] Yetkili Olarak İşlem Yapan Kişiye Ait Kimlik (Eğer Vekil Tayin Edilmiş İse Noter Tasdikli Vekaletname ( Vekaletnamede GSM İbaresinin Geçmesi Zorunludur ) ve Vekilin Kimliği

BELEDİYELER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yetkilinin Ve Yetkilendirilen Kişinin İmza Beyanı ( Veya Ehliyet ) Ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Belediyede Çalışan Bir Kişinin, Abonelik İşlemlerini Takip Etmekle Vekil Tayin Edildiğine Dair Kurum Antetli Kağıdına Yazılmış, Yetkili Kişi (Sadece Belediye Başkanı Yetki Vermeli) Tarafından İmzalanmış, Mühürlü Resmi Yazı

KOOPERATİFLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yetki Veren ve Yetkilendirilen Kişinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi
En Son Alınan İmza Sirküleri
Vergi Levhası Kopyası (Vergiden Muaf İse Vergiden Muaf Olduğuna Dair Kaşe Ve İmzalı Bir Yazı Gerekmektedir.)
Son İki Dönemden Birine Ait KDV Tahakkuk Fişi
Karar Defteri (Başvuru Yapan Kişinin, Yönetim Kurulunun Abonelik İşlemlerini Takip Etmek İle Yetkili Kılındığına Dair Kararının ve GSM Hat Alınması İle İlgili Alınan Kararın Bulunduğu Sayfa) Yetkili Olarak İşlem Yapan Kişiye Ait Kimlik.(Eğer Vekil Tayin Edilmiş İse Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekilin Kimliği) Kooperatif’in Son 3 Ay İçinde Bağlı Olduğu Ticaret Odası Kayıt Bölümünden Alınmış “Ana Sözleşme “ İbraz Edilmelidir.
Bu Belge İbraz Edilemiyorsa Alternatif Olarak Ana Sözleşmenin Yer Aldığı Ticaret Sicil Gazetesinin Kopyasıyla Hal Faaliyet Belgesini (Her İkisinin de Alınması Gerekiyor) Kabul Edebiliriz.
Not: Kooperatifler İçin, İmza Sirkülerinde Aşağıdaki Gibi Bir İfadenin Bulunması Durumunda Karar Defterinin İlgili Sayfasının Alınmasına Gerek Bulunmamaktadır. (“Kooperatifimizi Bankalarda, Belediyelerde, Mahkemelerde, İhalelerde, Resmi Dairelerde, Tüm Hukuki ve Hükmi Şahıslar Nezdinde Başkan …… ve 2. Başkan …. Olmak Üzere Kooperatif Ünvanı Altında Herhangi İkisinin Atacakları İmza İle Temsil ve İlzam Etmesine Karar Verilmiş Olduğu …” )

VAKIFLAR İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
Yetki Veren Ve Yetkilendirilen Kişinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi
En Son Alınan İmza Sirküleri
Vergi Levhası( Vakıflar İçin Faaliyet Belgesi İstenir; Eğer Bu Dernek Veya Vakıfların İktisadi İşletmeleri Vergiden Muaf İse Vergiden Muaf Olduğuna Dair Bir Yazı Gerekmektedir.) Varsa Bu İktisadi İşletmeleri İçin Vergi Levhası İstenir )
Vakıfın Aktif Olduğuna Dair Vakıflar Müdürlüğünden Son 3 Ay İçerisinde Alınmış Faaliyet Belgesi ( Aktif Olduğuna Dair Belge )
Karar Defteri (Başvuru Yapan Kişinin, Yönetim Kurulunun Abonelik İşlemlerini Takip Etmek İle Yetkili Kılındığına Dair Kararının Ve GSM Hat Alınması İle İlgili Alınan Kararın Bulunduğu Sayfa)
Yetkili Olarak İşlem Yapan Kişiye Ait Kimlik.(Eğer Vekil Tayin Edilmiş İse Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekilin Kimliği)
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Son 3 Ay İçinde Alınmış Vakfın Kuruluşuyla İlgili Bilgilerin Yer Aldığı “Vakıf Senedi”

SİYASİ PARTİLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yetkilinin ve Yetkilendirilen Kişinin İmza Beyanı ( Veya Ehliyet ) ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Kuruluş Karar Defterinde GSM Alımıyla İlgili Karar Yazısı (Karar Yazısında, Abonelik İşlemlerini Takip Etmekle Yetkili Kılınan Kişi ve Yetkisinin Kapsamı Belirtilmelidir)
Siyasi Parti Tüzüğü

ŞAHIS İŞLETMELERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi
İmza Beyannamesi veya Ehliyet Fotokopisi
Vergi Levhası Fotokopisi
Son İki Dönemden Birine Ait KDV Tahakkuk Fişi ( Yeni Kurulmuş Şirketler İçin Yoklama Fişi )

DERNEKLER İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
Dernek Başkanının ve Yetkilendirilen Kişinin Kimlik Fotokopisi
En Son Alınan İmza Sirküler
Derneğin Aktif Olduğuna Dair Dernekler Masasından Son 3 Ay İçerisinde Alınmış Faaliyet Belgesi( Aktif Olduğuna Dair Belge )

ODALAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Oda Karar Defteri Fotokopisi (Gsm Hattı Alımı İle İlgili Karar Yazısı- Gsm Abonelik İşlemlerini Takip Etmekle ……. Yetkili Kılınmıştır. )
Yetki Veren ve Yetkilendirilen Kişilerin Kimlik Belgeleri ( Nüfus Cüzdanı Veya Tc Kimlik No İhtiva Eden Ehliyet V.B. Resmi Kimlik Niteliği Olan Belgeler)
İmza Sirküleri / İmza Beyannamesi
Oda Sicil Kaydı,Vergi Levhası Veya Vergiden Muaf Olunduğuna Dair Odanın Vergi Durumu Hakkında Kendisinin Yazılı, Kaşe+İmzalı Beyanının Alınması